ܒܗܩ
ܒܗܩ Aphel ܐܰܒܗܶܩ; to shine white, glitter; ܠܒܘܽܫܳܐ ܕܡܰܒܗܶܩ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ raiment shining like mow; ܡܰܒܗܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܩܰܪ ܒܓܰܪܒܳܐ his body was glittering and white with leprosy; hence is derived
Вход в систему

сборка мебели, литовский словарь
     Разработка и поддержка сайта - LingvoKit